Avangate.com - Termeni si Conditii

Termeni și condiții

NOTÃ IMPORTANTÃ VÃ RUGÃM SÃ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A PLASA COMANDA DVS. ȘI ÎNAINTE DE A TRIMITE ORICE INFORMAȚIE PERSONALÃ PRIN ACEST SITE WEB. Prin utilizarea acestui site web, plasarea unei comenzi cu Avangate pe acest site web sau prin alte mijloace, fãcând clic pe butonul "cumpãrare" sau bifând caseta cu termenii și condițiile, sunteți de acord cu Termenii și condițiile Avangate descrise mai jos, inclusiv, fãrã a se limita la, Politica de confidențialitate Avangate

1. Domeniu de aplicare

1.1 Avangate B.V., Avangate Inc. sau oricare dintre afiliații lor (fiecare "Avangate,"? "Noi,"? "Pe noi"? sau "Nostru", și orice altã formã gramaticalã ale acestora) furnizeazã soluții de comerț electronic pentru distribuirea electronicã de software și servicii, inclusiv, fãrã a se limita la, licențe de software și conținut digital, ca legãturi de descãrcare, chei de licențã, coduri electronice, software ca serviciu, abonamente, cãrți în format electronic și produse de suporturi de copie de rezervã ("Produsele"?), permițînd astfel producãtorilor, distribuitorilor, proprietarilor, autorilor de software și shareware și altora din întreaga lume sã vândã sau sã licențieze Produsele lor online prin Avangate.

1.2 Acești Termeni și condiții Avangate, inclusiv, fãrã a se limita la, Politica de confidențialitate Avangate, așa cum sunt acestea modificate din când în când, sunt denumite împreunã "Acordul."? Acordul se aplicã tuturor achizițiilor de Produse fabricate sau confirmate prin acest site web și/sau prin aplicația noastrã de mobil (denumit individual și împreunã, "Site-ul web"?) sau fabricate sau confirmate prin alte mijloace convenite de comun acord. Înțelegeți și sunteți de acord cã acest Acord este executoriu pentru dvs. și pentru orice entitate la care sunteți angajat sau afiliat și în numele cãreia Produsele sunt utilizate. Dacã încheiați acest Acord în numele dvs. și al unei asemenea entitãți, declarați cã aveți autoritatea sã obligați entitatea la încheierea acestui Acord. Expresiile "Dvs." și "Al dvs."?, și orice altã formã gramaticalã ale acestora, se referã la dvs. individual, și la aceastã entitate. Prin prezentul Acord declarați și garantați cã ați citit cu ATENȚIE și ați înțeles acest Acord, cã aveți vârsta legalã conform legilor din țara Dvs. (de exemplu optsprezece ani sau mai mult în Uniunea Europeanã și Statele Unite) și cã acceptați acest Acord liber, de bunã voie și cunoscând și înțelegând în totalitate termenii și condițiile acestuia.

1.3 Politica de confidențialitate Avangate, așa cum este descrisã mai jos, face parte din acest Acord.

2. Comanda

2.1 Avangate nu poate garanta cã Produsele existã în stoc. Avangate își rezervã dreptul de a refuza o comandã înaintatã de Dvs. pentru cumpãrarea de Produse ("Comandã"?) oricând și fãrã nicio responsabilitate din partea Avangate, dacã, la libera sa alegere, acesta nu poate sã prelucreze sau sã îndeplineascã Comanda Dvs. Avangate dispune de acest drept de a refuza chiar dacã Dvs. primiți o notificare de la Site-ul web cã Comanda a fost înaintatã sau efectuatã (sau o formulare similarã) cu succes.

2.2 Imediat dupã orice refuzare de cãtre Avangate a unei Comenzi a Dvs., Avangate va rambursa orice platã prealabilã pe care l-ați efectuați pentru Produsele incluse în acea Comandã.

2.3 Confirmați cã toate informațiile furnizate de Dvs. când plasați o Comandã sunt complete, exacte și actualizate, astfel încât Avangate sã poatã îndeplini Comanda Dvs., și Dvs. veți actualiza imediat aceste informații pentru a pãstra completitudinea și exactitatea acestora. Puteți actualiza informațiile Dvs. prin Avangate myAccount.

2.4 Dacã furnizați orice informații neadevãrate, inexacte sau incomplete, sau dacã Avangate are motive sã creadã cã informațiile pe care le furnizați sunt neadevãrate, inexacte sau incomplete, Avangate poate: (a) sã suspende sau sã rezilieze contul Dvs.; (b) dacã este permisã de legile în vigoare, sã utilizeze mijloace electronice de ajutor auto-asistat sã limiteze capacitatea Dvs. de a accesa Produsele; și/sau (c) sã rezilieze acest Acord.

2.5 Veți pãstra confidențialitatea parolei, ID-ului utilizator și a altor acreditãri de cont ale Dvs. Veți notifica imediat Avangate despre orice utilizare neautorizatã a acreditãrilor de cont ale Dvs., sau despre orice încãlcare a securitãți de care luați cunoștințã sau pe care-l suspectați.

2.6 Consimțiți la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în tranzacțiile comerciale cu Avangate, inclusiv, fãrã a se limita la, livrarea electronicã a notificãrilor și a altor documente pentru Dvs. Dacã oricând doriți sã încetați sã efectuați tranzacții electronice cu Avangate, va trebui sã furnizați Avangate o notificare scrisã despre retragerea consimțãmântului Dvs. pentru efectuarea tranzacțiilor electronice, care dupã aceea va rezilia acest consimțãmânt. Dupã aceea nu aveți voie sã utilizați acest Site web pentru a plasa Comenzi, și orice notificare și documente din partea Avantgate vã vor fi furnizate pe hârtie.

3. Prețul și plata

3.1 Prețurile sunt cele specificate pe Site-ul web, totuși, Avangate își rezervã dreptul de a modifica prețurile la libera sa alegere datoritã creșterii costurilor (inclusiv, fãrã a se limita la, costurile de livrare sau costurile oricãror materiale), creșterii sau impuneri de impozite, taxe vamale sau alte dãri, a oricãror variații ale ratelor de schimb sau a oricãror erori de programare, de date sau alte erori. În prețurile Produselor nu sunt incluse transportul, manipularea, taxele vamale și impozitele, toate acestea trebuind sã fie plãtite de cãtre Dvs.

3.2 Înaintea livrãrii Produsului Avantgate vã va notifica în scris prin e-mail despre orice creștere de preț (un "E-mail de notificare"?). E-mailul de notificare va fi trimis Dvs. la adresa de e-mail pe care Noi o avem în evidența Noastrã despre Dvs. Nu mai târziu de termenul limitã menționat în E-mailul de notificare, puteți anula Comanda Dvs. pentru Produsul pentru care prețul a fost crescut (a) prin Avangate myAccount sau (b) trimiterea unui e-mail de rãspuns la E-mailul de notificare. Dacã nu anulați Comanda Dvs. în decursul termenului limitã menționat, acceptați noile prețuri și condiții pentru Produs așa cum au fost ele descrise în E-mailul de notificare.

3.3 Va trebui sã efectuați plata pentru Comanda Dvs. înainte de livrarea Produsului și prin unul dintre metodele indicate pe Site-ul web (sau prin alte metode asupra cãrora puteți conveni reciproc în scris Dvs. și Avantgate). Când plasați Comanda Dvs., Avantgate va taxa cardul de credit sau debit pe care l-ați furnizat lui Avantgate. Dacã nu plãtiți impozitele percepute pentru Produs cãtre Avantgate, trebuie sã raportați și sã plãtiți orice impozit perceput agenției guvernamentale corespunzãtoare.

3.4 Avangate își rezervã dreptul de a verifica plãțile Dvs. efectuate cu cardul de credit sau debit. În cazul oricãrei neplãți cãtre Avangate dupã livrarea Produsului, Avangate poate, fãrã notificarea Dvs., sã transmitã creanțele pãrților pentru care Avantgate acționeazã ca revânzãtor ("Furnizorul"?), și Furnizorul sau Avantgate dispun de dreptul de a reintra în posesia acestor Produse și de a le revinde, și prin prezentul Acord Dvs. acordați Avantgate, Furnizorului și agenților lor toate drepturile disponibile conform legilor în vigoare, inclusiv, fãrã a se limita la, dreptul de a utiliza mijloace de ajutorare auto-asistate pentru a limita capacitatea Dvs. de a accesa Produsele, sau sã reintre printr-un alt mod în posesia acestora, sau sã revendice Produsele de la Dvs.

3.5 Conform relațiilor dintre Dvs. și Avantgate, Dvs. sunteți responsabil pentru orice tranzacție frauduloasã sau neautorizatã fãcutã prin Site-ul web, inclusiv, fãrã a se limita la, utilizarea acreditãrilor de cont, cardului de credit sau cardului de debit ale Dvs.

4. Livrarea; Riscul de pierdere; Titlul de proprietate

4.1 Toate datele de livrare (indiferent dacã au fost furnizate pe Site-ul web, în confirmarea unei Comenzi sau altundeva) sunt doar estimative și nu garanteazã cã oricare dintre Produse vor fi livrate la acea datã.

4.2 Livrarea va fi fãcutã pe adresa pe care l-ați furnizat Avangate pentru Comanda Dvs. Trebuie sã notificați imediat Avangate prin Avangate myAccount despre orice eroare sau omisiune din notificarea Avantgate de confirmare a Comenzii de pe Site-ul web sau din notificarea de platã a Avangate care este trimisã Dvs. la adresa de e-mail pe care Noi o avem în evidențele noastre despre Dvs. Avangate își rezervã dreptul, la libera sa alegere, de a impune taxe suplimentare pentru orice modificare pe care o faceți unei Comenzi (de exemplu adresã de livrare) dupã ce ați trimis o Comandã.

4.3 Toate riscurile privind pierderea Produselor vã revin Dvs. dupã livrarea Produselor la locul specificat în Comanda Dvs. (chiar dacã nu este nevoie de semnãturã pentru livrare). Pentru evitarea oricãrei ambiguitãți, livrarea Produselor descãrcate survine atunci, când Produsele sunt descãrcate. Dacã Dvs. refuzați sau nu reușiți sã luați în primire Produsele, toate riscurile pentru pierderea Produselor vã revin Dvs. și, la solicitarea Avangate, trebuie sã plãtiți lui Avangate Produsele plus orice sumã adiționalã pierdutã de Avantgate ca urmare a refuzului sau nereușitei Dvs. de a lua în primire Produsele, inclusiv, fãrã a se limita la, încercarea de a livra Produsele prin orice mijloace rezonabile, sau stocarea Produselor. Avangate va avea dreptul sã înstrãineze Produsele în modul în care crede de cuviințã dacã Dvs. nu ați luat în primire Produsele în decurs de treizeci (30) de zile dupã (a) data programatã a livrãrii sau (b) data în care s-a încercat pentru prima oarã livrarea, oricare survine mai târziu.

4.4 Cu excepția cazului în care clauza 3.2 sau 12.1 poate fi aplicatã Comenzii Dvs., sau așa cum a descris Avantgate în formularul de Comandã pentru Comanda Dvs., nu aveți dreptul de a revoca sau anula în totalitate sau în parte nicio Comandã.

4.5 Titlul de proprietate a Produselor (sau, dacã sunt licențiate, copia Dvs a Produselor) va trece la Dvs. când Avantgate primește în totalitate plata pentru Produsele (inclusiv, fãrã a se limita la, orice dobândã și alte sume datorate pentru Produse)

4.6 Cu excepția cazului și în mãsura permisã de EULA sau legea în vigoare, dacã Dvs. sunteți un consumator, nu aveți voie sã revindeți Produsele decât dupã ce titlul de proprietate asupra acestora vã revine Dvs.

5. Condițiile pentru Produse

5.1 Produsele livrate de Avangate sunt supuse termenilor și condițiilor acestui Acord și termenilor și condițiilor unui acord de licențã pentru utilizatorul final sau altui acord de la Furnizorul Produselor (împreunã "EULA"?). Dacã nu sunteți de acord cu EULA, nu sunteți autorizat sã utilizați Produsul și trebuie sã notificați imediat Avantgate prin Avangate myAccount. Dacã nu s-a convenit în mod expres, în scris cu Furnizorul, Produsele sunt licențiate și nu vândute Dvs., indiferent de orice utilizare a cuvintelor "achiziție,"? "vânzare," "revânzãtor"? sau expresii similare din acest Acord sau de pe Site-ul web. Cu excepția cazului și în mãsura permisã de EULA sau legea în vigoare, Dvs. declarați și garantați cã veți utiliza Produsele în conformitate cu EULA și nu veți utiliza Produsele în niciun scop ilegal. În plus fațã de, și fãrã a se limita la, cele menționate mai sus, Dvs.:

5.1.1 veți pãstra Produsele cu titlu confidențial și nu le veți divulga sau pune la dispoziția vreunei terțe pãrți;
5.1.2 nu veți închiria, concesiona, împrumuta, licenția, sublicenția, distribui, pune la dispoziție, transfera, cesiona, vinde, reproduce, adapta, traduce, divulga, afișa, publica, exploata în scopuri comerciale sau modifica Produsele sau orice componente ale acestora;
5.1.3 veți utiliza Produsele doar în scopuri comerciale interne și nu în funcționarea unui birou de servicii sau a unui mediu de servicii partajat;
5.1.4 nu veți crea articole derivate bazate pe Produse sau orice componente ale acestora, sau combina Produsele cu orice alt software;
5.1.5 nu veți îndepãrta, face neinteligibil sau modifica mențiunile referitoare la drepturile de autor, mãrci comerciale sau alte drepturi de proprietate care apar în Produse;
5.1.6 veți procura, pe costul și cheltuiala Dvs. toate software-urile și echipamentele necesare pentru utilizarea Produselor;
5.1.7 veți procura pe cheltuiala Dvs. toate licențele și autorizațiile necesare pentru achiziționarea, livrarea sau utilizarea Produselor; la cererea Avangate veți furniza Avangate dovada privind procurarea acestor licențe sau autorizații; și Dvs. veți fi rãspunzãtor fațã de Avangate pentru toate cheltuielile sau costurile suferite de Avangate ca urmare a nereușitei Dvs. de a procura aceste licențe sau autorizații;
5.1.8 nu veți rescrie programele, decompila, reasambla sau încerca în orice fel sã descoperiți codul sursã al Produselor;
5.1.9 nu veți avea drept, titlu de proprietate sau interes în legãturã cu vreo proprietate intelectualã din sau asociat cu Produsele sau Site-ul web, inclusiv, fãrã a se limita la, brevet, drepturi de autor, marcã comercialã, secret comercial, know-how, idei, informații tehnice, interfețe de utilizator, procese, "aspect și stil,"? îmbunãtãțiri și modificãri (împreunã "Drepturi de proprietate intelectualã") și Dvs. luați la cunoștințã și sunteți de acord cã Avangate sau Furnizorii pãstreazã toate Drepturile de proprietate intelectualã;
5.1.10 nu veți exporta sau reexporta Produsele; și
5.1.11 veți respecta toate legile, regulile și regulamentele referitoare la Produse, inclusiv, fãrã a se limita la, restricțiile, controalele, taxele vamale, legile, regulile și regulamentele teritoriului unde s-a comandat livrarea Produselor, sau a teritoriului unde Produsele sunt utilizate.

5.2 Conform clauzei 11 (Verificare; Reclamații), clauzei 12 (Revocarea Comenzii de cãtre consumator) și clauzei 13 (Rambursãri) a prezentului Acord, modalitãțile de reparare prezentate în EULA vor fi modalitãți de reparare unice și exclusive pentru Dvs. în privința Produselor.

6. Reînnoire automatã

În privința anumitor Produse, Noi vã vom furniza Dvs. o opțiune pentru reînnoirea automatã a licenței sau abonamentului Produsului. Dacã alegeți reînnoirea automatã, fiecare termen reînnoit în privința Produselor va avea o duratã egalã cu cea a termenului inițial în privința acestor Produse. Oricând pe durata unui termen reînnoit, Dvs. puteți alege sã nu reînnoiți licența sau abonamentul Produsului pentru termenul reînnoit viitor, caz în care acest Acord va fi reziliat în privința acestor Produse ne-reînnoite dupã expirarea termenului de reînnoire actual. Dupã orice reziliere a prezentului Acord trebuie sã dezinstalați și sã distrugeți toate copiile Produsului, și sã opriți orice utilizare a Produselor, cu excepția cazului și în mãsura permisã de EULA sau legea în vigoare de a pãstra copii ale Produselor.

7. Pãreri

Din când în când, Avangate sau o terțã parte angajatã de Avangate poate cere de la Dvs. pãreri și alte informații despre teme ca Produsele sau experiențele Dvs. cu privire la Produse (("Pãreri"?). Furnizarea de Pãreri pentru Avangate este opțional. Prin furnizarea de Pãreri pentru Avangate, acordați Avangate un drept neexclusiv, gratuit, mondial, nelimitat, irevocabil, transferabil și sublicențiabil în totalitate pentru utilizarea Pãrerilor în orice scop legal, inclusiv, fãrã a se limita la, dreptul de a reproduce, adapta, publica, traduce, distribui și afișa Pãrerile în totalitate sau parțial pe orice suport de orice fel împreunã cu prenumele și inițiala numelui Dvs. și spațiul geografic local, așa cum determinã Avangate la libera sa alegere. Avangate ar putea utiliza Pãrerile și în evaluãri anonime și colective.

8. Renunțarea la garanție

CONFORM RELAȚIILOR DINTRE DVS. ȘI AVANGATE, PRODUSELE SUNT LIVRATE "CA ATARE" ȘI DVS. UTILIZAȚI PRODUSELE PE PROPRIUL DVS. RISC. SITE-UL WEB ESTE FURNIZAT "CA ATARE" ȘI "CONFORM DISPONIBILITÃȚII"?. AVANGATE NU OFERÃ ALTE DECLARAȚII SAU GARANȚII DE NICIUN FEL. ÎN MÃSURA MAXIMÃ PERMISÃ DE LEGE, AVANGATE PRIN PREZENTUL ACORD RESPINGE, ȘI DVS. RENUNȚAȚI, LA ORICE FEL DE GARANȚIE, EXPLICITÃ SAU IMPLICITÃ, INCLUSIV, FÃRÃ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTU UN ANUMIT SCOP, TITLU SAU NEÎNCÃLCARE, SAU ORICE GARANȚIE CARE POATE APÃREA PRIN UZANȚE COMERCIALE, MODUL DE ABORDARE A PÃRȚILOR SAU ÎN CURSUL DE DERULARE A PREZENTULUI ACORD

9. Limitarea responsabilitãții; despãgubire; Exonerare

9.1 ÎN NICIUN CAZ AVANGATE SAU AFILIAȚII SÃI NU VOR FI RÃSPUNZÃTORI PENTRU NICIUN DEL DE DAUNE SPECIALE, PUNITIVE, EXEMPLARE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE SAU CONEXE (INCLUSIV, FÃRÃ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDERI COMERCIALE, PIERDERI DE VENITURI SAU PROFITURI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITÃȚII COMERCIALE SAU PIERDERI DE DATE) SURVENITE DIN SAU ÎN LEGÃTURÃ CU PREZENTUL ACORD SAU OBIECTUL ACESTUIA, CHIAR DACÃ AVANGATE A FOST AVERTIZAT ANTERIOR ÎN PRIVINȚA POSIBILITÃȚII UNOR ASEMENEA DAUNE. ÎN ORICE CAZ, DACÃ AVANGATE AR TREBUI SÃ FIE RÃSPUNZÃTOR PENTRU ORICE DAUNE INDIFERENT DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTULUI ACORD, ÎNTEAGA RÃSPUNDERE A AVANGATE (INCLUSIV A AFILIAȚILOR SÃI) CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE SALE CONFORM PREZENTULUI ACORD SAU ÎN ALTE PRIVINȚE, DIN ORICE MOTIV ȘI ORICE TEMEI DE ACȚIONARE ÎN JUDECATÃ, INDIFERENT DE NUMÃRUL ACȚIUNILOR SAU DE NUMÃRUL COPIILOR LICENȚIATE ALE PRODUSELOR (ȘI FIE BAZATE PE CONTRACT, RESPONSABILITATE LIMITATÃ, NEGLIJENȚÃ SAU ALTCEVA) NU VOR DEPÃȘI ÎN TOTALITATE SUMA DE O SUTÃ DE DOLARI ($100.00 USD). NICIUN TEMEI DE ACȚIONARE ÎN JUDECATÃ CARE A FOST ÎNREGISTRAT CU MAI MULT DE UN (1) AN ÎNAINTE DE INTENTAREA UNUI PROCES CARE INVOCÃ UN ASEMENEA TEMEI DE ACȚIONARE NU POATE FI SUSȚINUTÃ ÎMPOTRIVA AVANGATE ȘI A AFILIAȚILOR SÃI. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIEI IMPLICITE SAU A RESPONSABILITÃȚII PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU CONEXE, DECI ANUMITE LIMITÃRI SAU EXCLUDERI MENȚIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SÃ NU SE APLICE DVS. NICIO ALTÃ LIMITARE DIN ACEST ACORD NU LIMITEAZÃ RESPONSABILITATEA AVANGATE FAȚÃ DE DVS., ÎN MÃSURA ÎN CARE ACEASTÃ LIMITARE NU ESTE INTERZISÃ PRIN LEGEA ÎN VIGOARE. LIMITÃRILE RESPONSABILITÃȚII DIN ACEST ACORD VOR RÃMÂNE ÎN VIGOARE CHIAR DACÃ ORICE MODALITATE DE REPARARE EXCLUSIVÃ SAU LIMITATÃ FURNIZATÃ ÎN PREZENTUL ACORD AR PIERDE OBIECTIVUL SÃU ESENȚIAL.

9.2 Veți despãgubi și veți exonera de rãspundere Avangate și afiliații sãi, și fiecare dintre funcționari, directorii, acționarii, agenții, reprezentanții, deținãtorii de licențã și angajații acestora (fiecare, o "Parte despãgubitã"?) împotriva tuturor pretențiilor, pierderilor, rãspunderilor, daunelor, acțiunilor judiciare, proceselor sau altor proceduri judiciare, deciziilor și hotãrârilor judecãtorești și a costurilor și cheltuielilor (inclusiv, fãrã a se limita la, cheltuielile judiciare și onorariile de avocat și de consultanțã rezonabile) care survin direct sau indirect, în totalitate sau în parte, din: (a) orice încãlcare sau pericol de încãlcare a prezentului Acord de cãtre Dvs.; (b) utilizarea de cãtre Dvs. a Produselor; sau (c) neglijențã Dvs., neglijențã gravã sau conduitã ilicitã intenționatã. O Parte despãgubitã se poate apãra prin propriul sãu avocat ales, pe costul și cheltuiala sa proprie. Nu veți solicita nicio despãgubire care afecteazã negativ o Parte despãgubitã sau impune orice obligație sau rãspundere unei Pãrți despãgubite fãrã acordul prealabil în scris al Pãrții despãgubite.

9.3 ÎN MÃSURA MAXIMÃ PERMISÃ DE LEGE DVS EXONERAȚI FIECARE PARTE DESPÃGUBITÃ DE ORICE DAUNE (FIE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONEXE SAU DE ALTÃ NATURÃ), PIERDERI, RÃSPUNDERI, COSTURI ȘI CHELTUIELI DE ORICE FEL ȘI NATURÃ, CUNOSCUTE SAU NECUNOSCUTE, SURVENITE DIN SAU ÎN LEGÃTURÃ CU DISPUTELE DINTRE DVS. ȘI PÃRȚI TERȚE (INCLUSIV FURNIZORI) ÎN PRIVINȚA PRODUSELOR, A SITE-ULUI WEB SAU A PREZENTULUI ACORD. ÎN LEGÃTURÃ CU EXONERAREA MENȚIONATÃ MAI SUS, DVS. PRIN PREZENTUL ACORD RENUNȚAȚI LA PREVEDERILE SECȚIUNII 1542 DIN CODUL CIVIL AL CALIFORNIEI (ȘI LA ORICE ALTÃ LEGE SAU PRESCRIPȚIE ÎN VIGOARE) CARE STABILEȘTE RINTRE ALTELE:

"EXONERAREA GENERALÃ NU SE EXTINDE LA SOLICITÃRILE CARE NU SUNT CUNOSCUTE SAU SUSPECTATE CÃ EXISTÃ ÎN FAVOAREA SA DE CÃTRE CREDITOR ÎN TIMPUL EXECUTÃRII EXONERÃRII, CARE DACÃ AR FI FOST CUNOSCUTE DE EL SAU EA AR FI AFECTAT ÎN MOD ESENȚIAL CONTRACTUL SÃU CU DEBITORUL."?

10. Reziliere

10.1 Pe lângã și nu în locul celorlalte drepturi ale Avangate, Avangate poate, dupã notificarea Dvs. prin e-mail, suspenda sau anula Comanda Dvs pentru livrarea Produselor, utilizarea mijloacelor electronice de ajutorare auto-atestate pentru a rezilia capacitatea Dvs. de a accesa Produsele (dacã este permisã de legea în vigoare) sau rezilia prezentul Acord, dacã:

10.1.1 orice pas, proces, cerere, acționare în justiție, notificare, numire este luatã sau adusã de sau în privința Dvs. pentru o amânare a plãții datoriilor, un concordat preventiv, un compromis sau un acord cu creditori, administrare, lichidare, desfacere, administrare judiciarã, sechestru sau executare;
10.1.2 Intrați în insolvențã sau Noi considerãm cã Dvs. nu sunteți capabil sã vã plãtiți datoriile când acestea devin scadente;
10.1.3 survine orice asemãnãtor cu cele de mai sus; sau
10.1.4 nu reușiți sã respectați oricare dintre termenii și condițiile prezentului Acord sau ale EULA.

10.2 Aceastã clauzã 10.2 și urmãtoarele dispoziții vor rãmâne în vigoare dupã orice fel de reziliere a Acordului: Clauza 1 (Domeniu de aplicare), 5 (Condițiile pentru Produse), ultima propoziție din clauza 6 (Reînnoire automatã), 8 (Renunțarea la garanție), 9 (Limitarea responsabilitãții; despãgubire; Exonerare), 14 (Notificãri), 15 (Legea aplicabilã), 16 (Dispute) and 18 (Generalitãți). În plus, orice dispoziție care prin natura lor prelungesc efectul lor dupã rezilierea prezentului Acord vor rãmâne în vigoare dupã orice asemenea reziliere. Modalitãțile de reparare ale Avangate conform acestui Acord sunt cumulative și nu exclusive, și se adaugã tuturor modalitãților de reparare disponibile în drept sau în echitate.

11. Inspecție; Reclamații

11.1 Dupã livrarea Produselor, trebuie sã inspectați Produsele și sã verificați dacã Produsele livrate corespund Comenzii Dvs., inclusiv, fãrã a se limita la, verificarea faptului dacã din Comanda Dvs. lipsește vreun articol.

11.2 În decurs de cincisprezece (15) zile dupã livrarea Produselor, trebuie sã notificați în scris Avangate dacã oricare dintre Produsele livrate nu corespund Comenzii Dvs. O asemenea notificare scrisã trebuie trimisã de Dvs. cãtre Avangate așa cum este specificat în clauza 14 (Notificãri). Dacã livrarea acestor Produse a fost fãcutã de Furnizorul Produselor, Dvs. de asemenea trebuie, în decursul celor cincisprezece (15) zile menționate, sã notificați în scris acea parte în conformitate cu termenii EULA.

12. Revocarea Comenzii de cãtre consumator

12.1 DACÃ DVS. SUNTEȚI UN CONSUMATOR CONFORM LEGII REFERITOARE LA ACEST ACORD ÎN MÃSURA ÎN CARE ACESTA SE REFERÃ LA DVS. ȘI LA COMANDA DVS., ATUNCI PE LÂNGÃ ȘI NU ÎN LOCUL CELORLALTE DREPTURI ALE DVS. CONFORM ACESTUI ACORD, AVEȚI LA DISPOZIȚIE O PERIOADÃ DE CINCISPREZECE (15) ZILE DUPÃ LIVRAREA PRODUSELOR ÎN TIMP CE VÃ PUTEȚI ANULA COMANDA DVS, ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL, DIN ORICE MOTIV PRIN TRIMITEREA UNEI NOTIFICÃRI SCRISE LA AVANGATE AȘA CUM ESTE SPECIFICAT ÎN CLAUZA 14 (NOTIFICÃRI). ÎN CIUDA ORICÃROR PREVEDERI CONTRARII, DREPTUL DE ANULARE MENȚIONAT NU SE VA APLICA, DACÃ AȚI RUPT SIGILUL PRODUSULUI, AȚI DESCÃRCAT PRODUSUL SAU PRODUSUL ESTE DE O AȘA NATURÃ ÎNCÂT RETURNAREA SA NU ESTE FEZABILÃ, FEZABILITATE CARE TREBUIE STABILITÃ DE AVANGATE LA LIBERA SA ALEGERE (DE EXEMPLU PRODUSUL A FOST PARTICULARIZAT PENTRU DVS.).

12.2 Dacã vã exercitați dreptul Dvs. de anulare conform clauzei 12.1, trebuie, în decursul aceeași perioade de cincisprezece (15) zile menționate la clauza 12.1, sã returnați Produsele respective cãtre Avangate și Avangate va rambursa dupã aceea orice platã prealabilã pe care l-ați efectuați pentru aceste Produse returnate. Returnarea Produselor respective va fi fãcutã pe cheltuiala Dvs.; totuși, Avangate va suporta cheltuielile returnãrii dacã aceste Produse sunt returnate deoarece aceste Produse livrate nu corespund Comenzii. Orice returnare a Produselor respective de cãtre Dvs. trebuie fãcutã pe adresa poștalã specificatã de Avangate în datele livrãrii care însoțesc Produsele.

12.3 Dacã (a) nu vã exercitați dreptul Dvs. de anulare conform clauzei 12.1 și returnați Produsele conform clauzei 12.2; sau (b) Exercitați dreptul Dvs. de anulare conform clauzei 12.1, dar Produsele primite de Avangate au fost deteriorate dupã ce au fost livrate de Dvs., Comanda Dvs. nu va fi consideratã anulatã și trebuie sã plãtiți în totalitate Produsele pentru Avangate în decursul de treizeci (30) de zile dupã ce Dvs. trimiteți Avangate notificarea Dvs. scrisã de anulare conform clauzei 12.1.

13. Rambursãri

13.1 Toate cererile de rambursare și schimbare sunt tratate de cãtre Avangate și sunt fãcute conform Politicii de rambursare a Avangate descris la http://www.avangate.com/refund.php, politicã de rambursare care este astfel anexatã la acest Acord spre referințã.

14. Notificãri

14.1 Orice notificare a Avangate care este cerut sau permis prin acest Acord trebuie fãcutã în scris și va fi consideratã a fi emisã: (a) dacã este trimisã prin poștã la biroul Avangate corespunzãtor specificat la secțiunea "Contactați-ne"? a Site-ului web, cu cinci (5) Zile lucrãtoare dupã depunerea la poștã, cu livrarea poștalã plãtitã în prealabil; (b) dacã este trimisã prin fax la numãrul de fax specificat la "Contactați-ne"? a Site-ului web, dupã primirea de cãtre Dvs. a confirmãrii electronice a acestuia; (c) dacã este trimisã prin e-mail la info@avangate.com, dupã primirea de cãtre Avangate a e-mailului; sau (d) dacã este trimisã prin serviciul de livrare a doua zi la adresa precizatã specificat la "Contactați-ne" a Site-ului web, dupã aceastã livrare.

14.2 Orice notificare a Dvs. care este cerut prin acest Acord trebuie fãcutã în scris și va fi consideratã a fi emisã: (a) dacã este trimisã prin e-mail la adresa de e-mail pe care Noi o avem în evidențele Noastre despre Dvs., dupã data care survine mai devreme dintre primirea cãtre Dvs. a e-mailului sau douã (2) Zile lucrãtoare dupã ce Noi trimitem e-mailul (cu condiția ca Noi nu am primit un mesaj care indicã cã livrarea e-mailului a fost nereușitã; (b) dacã este trimisã prin poștã la adresa poștalã pe care Noi o avem în evidențele Noastre despre Dvs., cinci (5) Zile lucrãtoare dupã depunerea la poștã, cu livrarea poștalã plãtitã în prealabil; (c) dacã este trimisã prin fax la numãrul de fax pe care Noi îl avem în evidențele Noastre despre Dvs., dupã primirea de cãtre Noi. a confirmãrii electronice a acestuia; sau (d) dacã este trimisã prin serviciul de livrare a doua zi la adresa pe care Noi o avem în evidențele Noastre despre Dvs., dupã aceastã livrare.

14.3 Puteți înainta orice reclamație de consumator în privința Avangate la info@avangate.com, sau prin e-mail la biroul Avangate corespunzãtor specificat la secțiunea "Contactați-ne"? a Site-ului web.

15. Legea aplicabilã

15.1 În privința cu Produselor pe care le-ați cumpãrat de la Avangate Inc.:

15.1.1 prezentul Acord trebuie sã fie reglementat, interpretat și pus în aplicare în conformitate cu legile Statelor Unite ale Americii și ale Statului California, fãrã a genera efecte de conflicte de legi ale dispozițiilor, și aplicarea asupra acestui Acord a Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaționalã și legea tranzacțiilor uniformizate cu informații computerizate (UCITA) este exclusã în mod expres;
15.1.2 conform clauzei 16 (Dispute), jurisdicția și instanța competentã pentru toate acțiune în justiție survenite din prezentul Acord vor fi într-o curte federalã potrivitã din Districtul de Nord al Californiei situatã în San Francisco, California sau o curte statalã situatã în San Francisco, California, și prin prezentul Acord Dvs. recunoașteți jurisdicția exclusivã a acestor curți; și
15.1.3 Dvs. și Avangate Inc. renunțați în mod expres la orice drept pentru a contesta aceastã jurisdicție, instanțã competentã sau convenabilitate a acestei curți federale sau statale.

15.2 În privința Produselor pe care le-ați cumpãrat de la Avangate B.V.:

15.2.1 prezentul Acord trebuie sã fie reglementat, interpretat și pus în aplicare în conformitate cu legile Olandei, fãrã a genera efecte în privința dispozițiilor olandeze de conflicte de legi, și aplicarea asupra acestui Acord a Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaționalã este exclusã în mod expres;
15.2.2 conform clauzei 16 (Dispute), jurisdicția și instanța competentã pentru toate acțiune în justiție survenite din prezentul Acord vor fi într-o curte situatã la Amsterdam, Olanda, și prin prezentul Acord Dvs. recunoașteți jurisdicția exclusivã a acestei curți;
15.2.3 Dvs. și Avangate BV renunțați în mod expres la orice drept pentru a contesta aceastã jurisdicție, instanțã competentã sau convenabilitate a acestei curți situate la Amsterdam, Olanda; și
15.2.4 aplicarea secțiunilor 6:227b, 6:227c și a secțiunii 7:16 pânã la și inclusiv secțiunea 7:24 a Codului Civil Olandez este exclusã în mod expres în privința cumpãrãturilor de cãtre non-consumatori.

15.3 Sunteți de acord și luați la cunoștințã cã orice încãlcare sau pericol de încãlcare de cãtre Dvs. a prezentului Acord poate cauza Avangate pagube ireparabile pentru care recuperarea daunelor bãnești ar fi inadecvate. De aceea, pe lângã orice alte modalitãți de reparare care ar fi disponibile în drept, în echitate sau în alt mod, Avangate va avea dreptul de a obține mãsuri punitive împotriva încãlcãrii sau a pericolului de încãlcare a prezentului Acord, fãrã necesitatea de a dovedi daunele efective sau vãrsând o cauțiune, chiar dacã în mod normal ar fi prevãzut altfel.

16. Dispute

16.1 Cu excepția mãsurilor punitive (pe care ambele pãrți ar putea cere dacã le considerã necesare pentru a evita daune ireparabile sau a pãstra status quo-ul), orice disputã dintre pãrți survenitã din sau legatã de prezentul Acord trebuie rezolvatã dupã cum urmeazã:

16.1.1 Dupã cererea scrisã a oricãreia dintre pãrți, fiecare parte va numi câte un reprezentant desemnat ai cãror sarcinã va fi sã se întâlneascã în scopul rezolvãrii unei asemenea dispute. Fiecare reprezentant va avea autoritatea sã ajungã la o rezolvare obligatorie a disputei prin discuții amiabile, schimbul de documente și/sau întâlniri. Reprezentanții desemnați vor negocia cu bunã credințã în efortul de a rezolva disputa fãrã necesitatea unei proceduri judiciare oficiale în legãturã cu aceastã disputã.
16.1.2 Toate disputele care nu au fost rezolvate de reprezentanții desemnați în decurs de treizeci (30) de zile dupã cererea scrisã menționatã de la una dintre pãrți pentru a numi un reprezentant desemnat, trebuie rezolvate de (a) curțile specificate la clauza 15.1 în privința Produselor cumpãrate de Dvs. de la Avangate Inc., dupã înaintarea unei acțiuni în justiție de oricare dintre pãrți la curțile menționate; și (b) curțile specificate la clauza 15.2 în privința Produselor cumpãrate de Dvs. de la Avangate B.V., dupã înaintarea unei acțiuni în justiție de oricare dintre pãrți la curțile menționate.

16.2 În ciuda oricãror prevederi contrare ale termenilor și condițiilor prezentului Acord, partea care are câștig de cauzã în orice procedurã care survine din sau legat de prezentul Acord, va avea dreptul de a recupera cheltuielile și costurile sale rezonabile, inclusiv onorariile avocațiilor externe și proprii, de la cealaltã parte.

17. Utilizatori finali ai guvernului SUA

Produsul este un "articol comercial" așa cum aceastã expresie este definitã în 48 C.F.R. § 2.101, constând în "software de calculator comercial"? și "documentație de software de calculator comercial"? așa cum sunt utilizați aceste expresii în 48 C.F.R. § 12.212 sau 48 C.F.R. §§ 227.7202-1 pânã la § 227.7202-4, așa cum este aplicabil. Potrivit 48 C.F.R. § 12.212 sau 48 C.F.R. §§ 227.7202-1 pânã la 227.7202-4, așa cum este aplicabil, Produsul este licențiat pentru toți utilizatorii finali ai guvernului SUA sau ai oricãreia dintre agențiile sale doar ca articole comerciale și doar cu acele drepturi care sunt garantate tuturor celorlați utilizatori finali conform termenilor și condițiilor prezentului Acord și ale EULA. Producãtorul produsului este cel declarat în confirmarea Comenzii sau în EULA:

18. Generalitãți

18.1 Neîndeplinirea sau întârzierea în îndeplinirea obligațiilor sale conform acestui Acord a Avangate va fi scutitã doar în mãsura și pentru durata pentru care aceastã neîndeplinire sau întârziere în îndeplinire sunt cauzate de un eveniment de forțã majorã care va include, fãrã a se limita la, cazurile fortuite, starea de rãzboi, cutremurele, incendiile, inundațiile, terorismul, revoltele, rãzboaiele civile, rãscoale, conflicte de muncã sau orice circumstanțe în afara controlului rezonabil al Avangate.

18.2 În cazul în care orice dispoziție a prezentului Acord își pierde valabilitatea, pãrțile convin cã aceastã pierdere a valabilitãții nu va afecta valabilitatea celorlalte pãrți ale prezentului Acord, care vor rãmâne în vigoare. Comanda Dvs. și prezentul Acord reprezintã întreaga înțelegere dintre Dvs. și Avangate în legãturã cu obiectul Comenzii Dvs. și la prezentul Acord, și înlocuiește orice negociere, înțelegere, acord, propunere și declarații prealabile sau din aceeași perioadã, scrise sau verbale, dintre pãrți în legãturã cu Comanda Dvs. și prezentul Acord. În cazul unui conflict între termenii și condițiile prezentului Acord și termenii și condițiile oricãrei Comenzi, vor prevala termenii și condițiile prezentului Acord. Dvs. sunteți de acord cã termenii și condițiile oricãrei comenzi de achiziție, shrinkwrap, clickwrap, browse-wrap sau alte documente (chiar dacã sunt acceptate de Avangate) utilizate de Dvs. în legãturã cu Produsele sau cu prezentul Acord vor avea doar scopuri administrative și nu vor avea forțã sau efect juridic, indiferent de orice formulare contrarã din orice asemenea document.

18.3 Avangate își rezervã dreptul de a modifica oricând prezentul Acord prin postarea pe Site-ul web notificãri privind modificãrile. Se va considera cã Dvs. ați fost informat, și vi se vor aplica modificãrile la prezentul Acord dupã ce o asemenea modificare a fost postatã. Dacã continuați sã utilizați Produsele, Site-ul web sau orice materiale sau servicii accesibile prin Site-ul web, se va considera cã acceptați modificãrile. Dacã nu sunteți de acord cu modificãrile, singura reparație la care aveți dreptul este de a înceta utilizarea Produselor și de a nu plasa Comenzi noi pentru Produse. Nicio întârziere sau nereușitã a lui Avantgate în exercitarea sau punerea în aplicare a drepturilor sau modalitãților de reparare ale sale conform prezentului Acord, în totalitate sau în parte, și nicio modalitate de abordare a pãrților sau cursul de derulare a prezentului Acord nu reprezintã o renunțare a Avangate la vreo dispoziție a prezentului Acord.

18.4 Comanda Dvs. și prezentul Acord sunt întocmite de Dvs. în nume personal. Nu veți ceda drepturile Dvs. sau delega obligațiile Dvs. conform prezentului Acord, în totalitate sau în parte, fãrã acordul prealabil scris a lui Avangate. Orice încercare de cedare sau delegare din partea Dvs. vor fi considerate nule de la început de cãtre Avangate. Prezentul Acord va deveni obligatoriu și va produce efecte în beneficiul pãrților și succesorilor acestora precum și a cesionarilor legali ai acestora.

18.5 Prezentul Acord nu se interpreteazã în sensul cã ar crea vreo agenție, parteneriat sau societate mixtã între Avangate și Dvs.

18.6 Titlurile din cadrul prezentului Acord au numai scop informativ și nu vor constitui pãrți, respectiv nu vor afecta semnificația sau interpretarea prezentului Acord. Cuvintele "trebuie", "convin"? și "va" sunt obligatorii, cuvântul "ar"? este permisiv, cuvântul "sau"? nu este exclusiv, și singularul include pluralul și invers. "Zile lucrãtoare"? înseamnã luni pânã vineri, cu excepția primei zile a noului an, prima zi de Crãciun și alte zile de concediu la Avangate. Orice perioadã de timp la care se face referire în Acord ca "zile"? altele decât "Zile lucrãtoare"? vor fi considerate cã se referã la zilele calendarului. Toate referințele la "zile"? sau "Zile lucrãtoare"? vor însemna zile sau Zile lucrãtoare consecutive. Prezentul acord se încheie în limba englezã. În cazul în care prezentul Acord este tradus într-o altã limbã și de aici rezultã orice fel de inconsistențã în semnificație sau interpretare, va prevala varianta în limba englezã.

Ultima actualizare: 17 martie 2015